Firemná kultúra

Firemná kultúra

Usilovať sa o šťastie materiálnych a duchovných aspektov všetkých zamestnancov a prispievať k zlepšovaniu a rozvoju výstavného priemyslu.

Company Culture